حضور اتحادیه انجمن‌های دانشجویی علوم و فناوری نانو در نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو تهران

به گزارش «باشگاه دانشجویان» ایسنا، یکی از اهداف اتحادیه علاوه بر تشکیل انجمن‌های نانوفناوری در دانشگاه‌ها، جذب پژوهشگران و انتقال مسائل و مشکلات صنایع کوچک...