550 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به صنایع استان مرکزی پرداخت شدظفر افشون روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این تسهیلات به 38 واحد تولیدی صنعتی و چهار واحد تولیدی کشاورزی در نقاط مختلف استان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات پرداختی به صنایع استان مرکزی امسال در بخش های تامین سرمایه ثابت، سرمایه در گردش و بازسازی عوامل تولید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان مرکزی بیان کرد: یک هزار و 181 واحد صنعتی و کشاورزی استان امسال متقاضی دریافت تسهیلات رونق تولید هستند و در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت نام نویسی کردند که درخواست این متقاضیان در کمیته فرعی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نماینده استاندار، بانک عامل و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی بررسی می شود.
وی افزود: تسهیلات رونق تولید پارسال تنها به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت می شد اما در سال جاری با هماهنگی های انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت این تسهیلات به همه صنایع پرداخت می شود.
افشون اظهار کرد: 220 واحد صنعتی بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان شناسایی شده که حمایت از این صنایع برای تکمیل، تجهیز و بهره برداری در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در صورت بهره برداری از این صنایع بیش از 10 هزار فرصت شغلی در استان مرکزی ایجاد می شود، اظهار کرد: سال گذشته بانک های دولتی همکاری موثری در پرداخت تسهیلات رونق تولید به متقاضیان داشتند و امسال هماهنگی های لازم برای برخورداری صنایع استان از منابع بانک های خصوصی نیز انجام شده است.
استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد صنعتی، به عنوان قطب چهارم صنعت ایران و دومین قطب صنایع مادرتخصصی کشور مطرح است و به لحاظ تنوع در تولید در رتبه اول کشور قرار دارد.
سال گذشته بیش از هفت هزار و 600 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و 161 واحد تولیدی تزریق شد.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


پاسخ دهید