پنج هزار کلاس نوساز مهر امسال در کشور به بهره برداری می رسدبه گزارش ایرنا، محمد تقی نظرپور شامگاه سه شنبه در جلسه هم اندیشی با خیران مدرسه ساز استان زنجان افزود: میزان مشارکت خیران در طرح های مدرسه سازی طی چهار دهه گذشته 20 درصد بود.
نظرپور تاکید کرد: از ابتدای سال 57 تا سال گذشته، 107 هزار کلاس درس توسط خیران ساخته شده بود.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش معماری مناسب و فضاسازی خوب مدرسه بر دانش آموزان، گفت: همانطور که معلم در روند تربیتی کودکان موثر است، فضای مناسب تحصیل هم بسترساز تربیت کیفی دانش آموزان است.
وی اظهار کرد: برای این تاثیرگذاری، باید کیفیت بنای مدرسه مطلوب باشد، تا عمر این بنا نیز بعد از گذشت چهار دهه، تخریب نشود.
نظرپور با اشاره به ضرورت تکریم خیران توسط دولت، تصریح کرد: اگر تکریم این قشر به درستی انجام پذیرد، سبب گسترش مشارکت شده و نیازی به بودجه دولتی برای مدرسه سازی نخواهد بود.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبارات خیران در استان ها با آگاه سازی و اطلاع رسانی مناسب، می تواند بیش از مشارکت فعلی باشد.
وی افزود: برای اعتماد سازی و جذب خیران بیشتر جهت مدرسه سازی، باید بر نحوه ساخت پروژه های خیر ساز توسط ادارات نوسازی مدارس نظارت بیشتری انجام شود.
به گزارش ایرنا، آموزش و پرورش بیش از 182 هزار دانش آموز و 15 هزار معلم دارد، که در 2هزار و 436 آموزشگاه فعال مشغول تحصیل می شوند.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی ** انتشار دهنده: رویا رفیعیانتهای پیام /*


پاسخ دهید