پرونده 17 واحد متخلف عرضه تخم مرغ درالبرز به تعزیرات حکومتی ارجاع شدرمضان رستمی روز سه شنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا افزود: این واحد های متخلف ازبین بیش از 200 واحد عرضه تخم مرغ درسطح استان البرز شناسایی شده اند.
وی اضافه کرد: درهفته های اخیر شاهد افزایش خودسرانه قیمت تخم مرغ دربرخی واحدها بودیم که با قیمت مصوب اعلامی ازسوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و لزوم رعایت آن، بازرسی و نظارت اصنف البرز طرح ویژه نظارتی دراین زمینه اجرا کرد.
رستمی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده تخم مرغ وارداتی به منظور توازن عرضه وتقاضا وهمچنین تنظیم بازار درحال توزیع درسطح میادین، میوه وتره بار و فروشگاه های بزرگ است.
وی خاطرنشان کرد که شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی دراین خصوص، مراتب را به شماره تلفن های 32218154-5 بازرسی و نظارت اصناف استان البرز اعلام تا اقدامات قانونی دراین زمینه صورت گیرد.
2098/ 6155خبرنگار: مریم صوفی ** انتشار دهنده : محمد عزیزپورانتهای پیام /*


پاسخ دهید