همدان پیشرو در اجرای طرح کارورزی/ اعتبار مشاغل خانگی افزایش یافتبه گزارش ایرنا احمد توصیفیان روز پنجشنبه در شورای هماهنگی مدیران وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در نهاوند افزود: در استان همدان 181 واحد پذیرنده طرح کارورزی وجود دارد که تاکنون یک هزار و 817نفر متقاضی واجد شرایط لازم نام نویسی کردند و 15 نفر نیز شاغل شده اند که بر اساس تعهد ما حقوق کارورزی که بین سه میلیون تا سه میلیون و500 هزار ریال است باید به آنها پرداخت شود.
توصیفیان در ارتباط با اجرای این طرح در نهاوند نیز گفت: در شهرستان نهاوند 15 واحد پذیرنده برای طرح کارورزی وجود دارد که تا کنون 250 نفر برای شرکت در طرح نام نویسی و از این تعداد پنج نفر هم جذب شده و فعال هستند .
وی ادامه داد: با توجه به میانگین نرخ بیکاری در نهاوند که از سایر مناطق استان بیشتر است لذا محدودیتی برای دادن سهمیه به این شهرستان وجود ندارد و به میزان توان مدیران اداره ها با آنان همکاری می کنیم.
وی گفت: با توجه به میزان اشتغال بالای نیروی شاغل در بنگاههای خرد و کوچک و فرصتهای موجود این بخش ، یکی از برنامه دولت در عرصه ایجاد محرکهای اشتغالزا طرحهای مداخلات در بازار کار و طرحهای نهادی و مالی است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 500 هزار شاغل در استان همدان وجود دارد که از این تعداد حدود 52 هزار نفردر دستگاههای وابسته به سه قوه مشغول به کار هستند.
وی اضافه کرد: همچنین 15 هزار نفر در بنگاههای بزرگ و حدود 450 هزار نفر نیز در بنگاههای کوچک و خرد و زیر 10 نفر فعالیت دارند که این مساله بیانگر این است که باید با سرمایه گذاری برای مشاغل خرد دنبال فرصتهای جدید در این بخش باشیم.
وی افزود: این مداخلات سه بخش را در بر می گیرد که یکی طرح کارورزی ، یکی طرح مشوق های بیمه ای برای کارفرمایان و دیگری طرح مهارت آموزی در محیطی کار است.
توصیفیان گفت: در زمینه طرح کارورزی در کل کشور 150 هزار نفر سهمیه در نظر گرفته شده که 135 هزار آن به صورت استانی توزیع شده و 15 هزار نفر نیز برای استانهای فعال و شناور در این بخش منظور شده است.
وی ادامه داد: طرح بعدی مهارت آموزی در محیط کار واقعی است که سهم استان در این طرح یک هزار و 50 نفر است که تاکنون 350 مهارت آموز جذب شده است.
مدیر کل تعاون ، کار و امور اجتماعی استان طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را از دیگر طرحهای اشتغالزا عنوان کرد و گفت: سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی برای استان 20 میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که امسال این اعتبار با 10 برابر افزایش به 200 میلیارد ریال افزایش یافته است.
توصیفیان طرح روستا تعاون را از طرحهای قابل اشتغالزایی برای مناطق روستایی عنوان کرد و افزود: با توجه به بالا بودن میانگین جمعیت روستایی در استان همدان طرح روستا تعاون برای اشتغالزایی این مناطق پیش بینی شده که در تعدادی از روستاها اجرا می شود.
وی گفت: در کل کشور تعداد 2 هزار روستا شامل این طرح می شوند که در 2 مرحله اجرا می شود که در مرحله اول یک هزار روستا و در مرحله دوم نیز یک هزار روستای دیگر شامل طرح می شوند.
دبیر ستاد اشتغال استان افزود: در استان همدان این طرح در مرحله اول برای 27 روستا و در مرحله دوم نیز برای 25 روستای دیگر اجرا می شود و قرار است در هر شهرستان 10 روستا که از مزیتهای نسبی و ظرفیت اشتغالزایی برخوردار هستند طرح روستا تعاون اجرا شود که در نهاوند تعداد 11 روستا شناسایی و معرفی شده است.
توصیفیان به تسهیلات در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: کل تسهیلات طرح جامع فراگیر اشتغال در کشور 200 هزار میلیارد ریال است که از این میزان 100 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 9 درصد برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن سهم استان نیز داده می شود لذا شهرستانها طرحهای خود را آماده کنند تا در صورت تخصیص اعتبار بتوان این سهمیه را جذب کرد.
استان همدان حدود یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت دارد.
2087/7525
خبرنگار: وحید سیفی ** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*


پاسخ دهید