نمایندگی آب و فاضلاب روستایی هندیجان به اداره ارتقاء یافتکورش مودت پنجشنبه در حاشیه افتتاح این اداره که با حضور علی گلمرادی نماینده مردم هندیجان، ماهشهر و امیدیه برگزار شد به خبرنگار ایرنا گفت: پیش از این آب و فاضلاب روستایی هندیجان به صورت نمایندگی و زیر نظر بندر ماهشهر فعالیت می کرد که از امروز به صورت مستقل با اختیارات بیشتری به کار خود ادامه خواهد شد.
وی گفت: مشکلات زیادی در حوزه آب روستایی این شهرستان وجود دارد که فعالیت به صورت نمایندگی قادر به رفع این مشکلات و پاسخگویی به جامعه روستائی نبوده و وجود این اداره به صورت مستقل از نیازهای اساسی شهرستان بود.
فرماندار هندیجان ادامه داد: آبرسانی به روستاهای فاقد آب، تکمیل تاسیسات آبرسانی چم خلف عیسی و مشراگه در اولویت کاری این اداره قرار گیرد.
شهرستان هندیجان با 38 هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار داشته و دارای دو بخش مرکزی و چم خلف عیسی است.
7163/6068
خبرنگار: عبدالحسن محسنی نژاد** انتشار:محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*


پاسخ دهید