معاون استاندار بوشهر: بانک‌ها در برطرف کردن مشکلات مراکز تولیدی بیشترمشارکت کنندبه گزارش ایرنا، روابط عمومی استانداری بوشهر روز پنجشنبه به نقل از سعید زرین فر درکارگروه ستاد تسهیل و رونق تولید استان بوشهر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر افزود: مناطق ویژه افزون براینکه مزیتهای مهمی برای سرمایه گذاران و صادرکنندگان فراهم کرده اند نقش مهمی در سرمایه گذاری و توسعه صادارت دارند.
وی تصریح کرد: با توسعه زیرساخت‌های لازم در مناطق ویژه اقتصادی زمینه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این مناطق فراهم می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهرگفت:منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با داشتن ظرفیت‌های مناسب نقش مهمی در جذب سرمایه گذار در عرصه‌های مختلف تولیدی و صنعتی دارد و این امر تاثیر مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
زرین‌‌ فر تصریح کرد: همکاری بانک‌ها به عنوان موتور محرکه بخش مالی تولید در همکاری با واحدهای صنعتی مهم و ضروری است.
وی افزود: حمایت از سرمایه‌ گذاران از اولویت‌های مهم استان بوشهر است که در این راستا مشارکت و تعامل بیشتر بانک‌ها در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهرگفت: بانک‌ها نقشی مهم در رفع موانع واحدهای تولیدی دارند که در راستای تحقق سیاست اقتصادی مقاومتی، تولید و اشتغال باید همکاری بانک‌ها افزایش یابد.
زرین‌ فر با تاکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای همراهی با واحدهای تولیدی، همه دستگاههای مرتبط با تولید و اشتغال را برای همراهی با واحدهای اقتصادی و صنعتی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر مکلف کرد.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*


پاسخ دهید