لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع گرایانه تدوین شده استمحمد حسینی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: بودجه کشور در سال های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می شد که ممکن بود بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسایلی را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت در تدوین بودجه سال آتی کشور رویکردی واقع گرایانه و بر اساس منابع موجود را پایه و محور کار قرار داده است که بر این اساس می توان بخش عمده ای از اعتبارات در نظر گرفته شده به خصوص اعتبارات طرح های عمرانی را تخصیص داد و ضریب تحقق نیافتن آن پایین است.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه سال 97 ،درآمد های مالیاتی کشور 10 و نیم تا 11 درصد افزایش پیدا می کند که در صورت وصول آن ها بخش عمده ای از مشکلات دولت در اداره کشور رفع می شود.
وی گفت: در سال های گذشته بخش عمدای از بودجه کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی تدوین می شد اما ، این مهم در لایحه بودجه سال آتی به میزان چشمگیری کاهش یافته و دولت به خوبی کاهش قیمت نفت و نواسانات بازارهای جهانی این محصول را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده است.
حسینی افزود: در بخش تملک دارایی های مالی کشور نیز افزایش قابل توجهی دیده شده و رقم 320 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه کشور به 380 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که امیدمی رود بتوان در بازار سرمایه شرایط بهتری داشت، جذب نقدینگی را درجامعه ارتقا داد و تحرک در اعتبارات و طرح های عمرانی کشور ایجاد کرد.
وی گفت: در لایجه بودجه سال اینده کشور طرح های عمرانی به سه دسته قابل واگذاری، مشارکتی با بخش خصوصی و دولتی صرف تقسیم بندی شده و این شیوه راهبری امور و تصمیم گیری برای ساماندهی طرح ها را به مراتب تسهیل می کند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف یارانه های اقشار پر درآمد نیز گفت: سالانه بیش از 370 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز می شد اما، دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد میزان 70 هزار میلیارد ریال از یارانه نقدی را برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته و 300 هزار میلیارد ریال را در قالب خدمات پزشکی ارزان قیمت به آحاد جامعه ارائه می کند.
وی در خصوص سیاست افزایش نرخ حامل های انرژی نیز گفت: دولت 174 هزار میلیارد ریال برای اشتغال جوانان در نظر گرفته که این رقم با افزایش نرخ حامل های انرژی و به خصوص بنزین قرار است تامین می شود.
حسینی، نگاه ویژه دولت به بخش کشاورزی را نیز قابل تقدیر دانست و گفت: مهمترین مشکل کشور کمبود آب است که دولت برنامه های ارزشمندی در راستای اصلاح الگوی کشت و گسترش آبیاری های بارانی و تحت فشار تدوین کرده است.
وی افزایش قیمت بنزین، افزایش برخی از تعرفه ها، برداشت پنج میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تغییر تملک دارایی های سرمایه ای را از مهمترین مواردی دانست که احتمال مخالفت نمایندگان با آن ها وجود دارد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلام اضافه کرد: بزرگی بیش از حد دولت از مشکلات اساسی کشور است که انتظار می رود با اجرای بند 24 قانون اقتصاد مقاومتی و کوچک سازی دولت و خرید خدمات از بخش خصوصی بتوان هزینه های جاری دولت را کاهش داد.
لایحه بودجه سال 1397 هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدریانتهای پیام /*


پاسخ دهید