صادرات کالاهای تولیدی زنجان به 285 میلیون دلار رسیدناصر فغفوری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: وزن کالاهای صادراتی با مبدا تولید زنجان طی هشت ماه به 192 هزار و 421 تن می رسد.
وی یادآورشد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ار نظر ارزش 45 درصد و از نظر وزنی 38 درصد افزایش دارد.
فغفوری اظهار کرد: صادرات ثبت شده از گمرک این استان به 206 میلیون 789 هزار دلار به وزن 99 هزار و 497 تن می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: این میزان صادرات از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 85 درصد و از نظر وزنی 43 درصد رشد داشته است.
وی خاطر نشان کرد: تراز تجاری زنجان در این مدت به مثبت 60 میلیون و 144 هزار دلار رسیده است.
فغفوری ادامه داد: حجم تجارت خارجی زنجان در این مدت به 511 میلیون و 70 هزار دلار می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: متوسط ارزش کالاهای صادراتی از این استان به یک هزار و 484 دلار می رسد.
تراز تجاری تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در طی یک دوره معین در اقتصاد و رابطه بین واردات و صادرات کشورها است.
اگر صادرات بیشتر از واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص می‌شود و اگر واردات بیشتر از صادرات باشد مقدار منفی به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می‌شود.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعیانتهای پیام /*


پاسخ دهید