خراسان شمالی آماده استقبال از گردشگران و سرمایه گذاران خارجی استبه گزارش ایرنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، محمدرضا صالحی در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی ترکیه، قابلیت های این استان به لحاظ اقلیم، طبیعت، پیشینه تمدنی، فرهنگ غنی اقوام مختلف و ظرفیت های آن در حوزه خدمات گردشگری، کشاورزی و صنعت را مورد اشاره قرار داد و گفت: خراسان شمالی را می توان هم به لحاظ برخورداری از طبیعت و اقلیم متنوع و هم به دلیل سکونت و همزیستی مسالمت آمیز قومیت ها و مذاهب مختلف، یک ایران کوچک نامید.
وی تأمین زیرساخت های مختلف ازجمله برق و گاز در سراسر نقاط استان را از دیگر مزیت های سرمایه گذاری در این خطه برشمرد و ادامه داد: این استان هم چنین به دلیل بهره مندی از مزیت خدادادی بزرگی مثل انرژی پاک خورشید، به استان پایلوت در حوزه انرژی خورشیدی تبدیل شده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر برای ایجاد نیروگاه های برق خورشیدی به ظرفیت 310 مگاوات، مجوزهای لازم صادر و عملیات ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور به ظرفیت 30 مگاوات هم با سرمایه گذاری خارجی در جاجرم آغاز شده است. فراهم کردن مقدمات ایجاد نیروگاه برق بادی 99 مگاواتی از دیگر نکات مورد اشاره استاندار در این مصاحبه بود.
صالحی هم چنین از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع ترکیه دعوت کرد، در توسعه صنایع بزرگ استان و صنایع پایین دستی آن ها مشارکت کنند و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان را نیز با توجه به ظرفیت های خدادادی و قابلیت های موجود، مدنظر داشته باشند.
سرمایه گذاری در بخش هتل داری و توسعه زنجیره های صنعت گردشگری ازجمله حوزه صنایع دستی و دهکده های توریستی از دیگر پیشنهادهای استاندار خراسان شمالی در این مصاحبه خطاب به صاحبان سرمایه در ترکیه بود.
استان 863 هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و افزون بر 28 هزار کیلومترمربع گستره دارد.
6042 انتشاردهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


پاسخ دهید