جزییات کاهش سهم بیمه های اتکایی اجباری بیمه مرکزیبه گزارش یکشنبه تارنمای بیمه مرکزی، «حسن متشرعی» گفت: در اجرای بند ب ماده 21 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «کاهش تدریجی سهم بیمه اتکایی اجباری»، سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور تدریجی تا پایان اجرای این برنامه در بیمه های غیرزندگی از 15 به 10 درصد و در بیمه های زندگی از 25 به 20 درصد می رسد.
بر اساس بند ب ماده 21 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی با هدف مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش دادن نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام کند.
به گزارش ایرنا، بیمه اتکایی یا بیمه مجدد*، با هدف مصون ماندن شرکت های بیمه از ضررهای احتمالی طراحی شده است و شرکت های بیمه اتکایی، شرکت های بیمه دیگر را بیمه می کنند تا منافع مشتریان محفوظ بماند.
این شرکت‌ها که افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده‌ای بیمه می کنند به نوبه خود در مقابل خطرات سنگین یا انبوه تعهداتی قرار می‌گیرند که جبران خسارت‌های احتمالی آنها خارج از توان مالی این شرکت‌هاست و نگهداری این تعهدات توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
به همین دلیل شرکت های بیمه بخشی از تعهدات بیمه‌ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شرکت یا شرکت‌های بیمه دیگر بیمه می‌ کنند تا این ریسک توزیع شود.
………………..
* Reinsurance

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام *2025*1961*تنظیم: لیلا جودی*انتشار: مریم مسعودانتهای پیام /*


پاسخ دهید