تخریب 27 سازه غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوینبه گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی قزوین، علی رحماندوست افزود : در اجرای تصمیمات ستاد اجرای احکام قلع و قمع و دستورات مقام قضایی، این تعداد سازه های غیر مجاز تخریب شده است.
وی افزود: این سازه های غیر مجاز در روستاهای رشتقون، اقبالیه، نجف آباد، رزجرد، سپوهین، موشقین، کشکدر، حسام آباد، اسد آباد خورین و شهرستان سفلی تخریب شده اند.
وی تاکید کرد : در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی،هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع و تخریب خواهد شد .
این مقام مسئول به کشاورزان توصیه کرد : در صورت تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی به مراکز خدمات جهادکشاورزی مربوطه مراجعه تا طبق ضوابط موجود اقدام لازم در خصوص صدور مجوز قانونی به عمل آید.
استان قزوین دارای 480هزار هکتار اراضی کشاورزی و 80هزار بهره بردار بخش کشاورزی است.
6104/6012 خبرنگار:ناصر نیلی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینیانتهای پیام /*


پاسخ دهید