امکان تاسیس بیمه های تخصصی زندگی برای شرکت های مختلط بیمه فراهم شدبه گزارش دوشنبه تارنمای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم با رویکرد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در مورد توسعه بیمه‌های زندگی در جلسه عصر دیروز شورای‌عالی بیمه اتخاذ شد.
رییس شورای‌‌‌عالی بیمه در این زمینه گفت: در این جلسه با حذف محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده 6 آیین‌نامه 40 نحوه تاسیس بیمه‌های غیردولتی به شرکت‌های بیمه مختلط مجوز داده شد که بتوانند بیمه تخصصی زندگی تاسیس کنند.
عبدالناصر همتی تاکید کرد موسسه های بیمه مختلط در صورت تقاضای تاسیس موسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) از شمول محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده 6 آیین‌نامه 40 مستثنا می شوند و در این صورت موسسه بیمه متقاضی از زمان صدور پروانه فعالیت موسسه تخصصی جدید، مجاز به فعالیت به صورت مختلط نخواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: چنانچه موسسه بیمه مختلط تقاضای تاسیس بیمه تخصصی را نداشته باشد، مکلف است طبق آیین‌نامه 68 مصوب شورای‌عالی بیمه حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک و دفاتر مالی خود را بر آن اساس تنظیم کند.
در جلسه عصر دیروز شورای‌عالی بیمه، همچنین آیین‌نامه و ضوابط صدور بیمه‌نامه مشترک توسط شرکت‌های بیمه به تصویب رسید.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*9186*2025*تنظیم: هما همت خواه* انتشار:لیلا جودیانتهای پیام /*


پاسخ دهید