اجرای کیفی طرح های عمرانی ایلام مستلزم نظارت شورای فنی استبه گزارش ایرنا، شاپور پولادی روز یکشنبه در نشست شورای فنی استان ایلام اظهار کرد: ماموریت و صلاحیت شورای فنی استان در بحث رعایت مصالح فنی در کلیه پروژه های عمرانی، نظارت و گزارش آنها است
وی گفت: نظارت شورای فنی استان ایلام بر اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی از شکل گیری و افزایش اختلاف بین مقاطع کاران و دستگاه های اجرایی جلوگیری می کند.
معاون امور عمرانی استاندار ایلام یکی از وظایف اصلی شورای فنی استان را داوری و حل اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران دانست و یادآور شد: نظارت مطلوب بر اجرای پروژه ها و طرح ها و همچنین توجه به دستورالعمل ها ازبروز افزایش اختلاف جلوگیری خواهد کرد و به کیفیت و سرعت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی نیز آسیبی نمی رساند.
وی افزود: به منظور تداوم هم اندیشی و تبادل نظرات ارکان نظام فنی اجرایی استان، نشست های شورای فنی استان با حضور مشاوران و پیمانکاران استان ماهانه تشکیل و در جلسه آتی دبیرخانه شورا گزارش اقدامات صورت گرفته از بررسی موارد مطروحه در این جلسه را گزارش خواهد کرد.
پولادی با تاکید بر اینکه شورای فنی استان بر پروژه های عمرانی و تقویت بخش نظارت دستگاه های کارفرما نظارت مستمر و دقیق دارد، گفت: شناسایی مشکلات و معضلات طرح های عمرانی و بیان دیدگاه ها و مشکلات صنفی پیمانکاران و مشاوران موجب رسیدن به اهداف مطلوب در اجرای پروژه های استانی خواهد شد.
وی از اصلاحیه ماده سرجمع پروژه ها از اول مهرماه سال جاری بعنوان بخشنامه جدید خبر داد و افزود: می طلبد پیمانکاران نیز در جریان پروژه های جدید قرار گرفته و با علم و آگاهی بیشتر در جریان پروژه ها شرکت کنند.
در این نشست اختلافاتی ما بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بخش خصوصی در حوزه راه و شهرسازی مطرح شد که بررسی های لازم در این خصوص لحاظ و تصمیمات لازم اجرا اتخاذ گردید.
خبرنگار: فرهاد فرامرزی **انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
3032/6034انتهای پیام /*


پاسخ دهید